Tijs Kleemans

Instelling: Radboud Universiteit

Rol binnen het project: Onderzoeker en copromotor bij deelproject “Young children’s digital media use and their cognitive development”

Onderzoeksgebied: De rol van de omgeving (thuis, school), cognitie en taal bij de ontwikkeling van reken-/wiskundevaardigheid in het primair onderwijs.

Drijfveren
Digitale media zijn niet meer weg te denken in het thuis-en onderwijslandschap. Met de kennis die we opdoen in dit project, hopen we meer zicht te krijgen op de kansen en risico’s van digitale media op de cognitieve ontwikkeling van het kind. We willen daarmee komen tot evidence-informed begeleidingsadviezen voor leerkrachten en ouders over hoe zij de positieve kanten van digitale media kunnen inzetten in de school- en/of thuisomgeving.

Iets over jezelf
Ik ben werkzaam in de driehoek van onderwijs, onderzoek en klinische praktijk. Naast universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, ben ik hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Orthopedagoog Generalist (OG-ZON), hoofddocent bij de opleiding Schoolpsycholoog en als orthopedagoog en Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP/schoolpsycholoog verbonden aan diverse schoolbesturen in Midden- en Zuid-Nederland.