Kinderen

Eliane Segers e is werkpakketleider.

eliane.segers@ru.nl

WP3: Beginnende digitalisering bij kinderen

Ontdek samen met ons de digitale wereld van kinderen van vijf tot en met zeven jaar! 

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van kinderen en hun ouders. Het is dan ook vanzelfsprekend dat digitale media inmiddels ook de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Aangezien steeds meer onderzoek aantoont dat het gebruik van digitale media zowel positieve als negatieve gevolgen met zich meebrengt, willen wij een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de impact van digitale media op de ontwikkeling van kinderen.

We richten ons specifiek op de overgangsperiode van de kleuterschool naar groep 3 omdat kinderen in deze fase allerlei ontwikkelingen doormaken waarop het medialandschap een grote impact kan uitoefenen. Onze focus zal liggen op drie kerngebieden: cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en identiteitsontwikkeling. Hierbij zullen we specifiek aandacht besteden aan diverse contexten, waaronder de thuisomgeving en school, en tevens rekening houden met individuele

Vere Jacobs is PhD-student op deelproject 3.1 ‘Children and Cognitive Development’.

vere.jacobs@ru.nl

3.1 Cognitieve ontwikkeling

Dit PhD traject richt zich op de cognitieve ontwikkeling van kinderen van vijf tot zeven jaar, als zij in de overgangsfase zitten van de kleuterschool naar groep 3. Tijdens deze overgangsperiode doorlopen kinderen een aantal cognitieve ontwikkelingen. Deze hebben bijvoorbeeld te maken met lees- en rekenvaardigheid en de ontwikkeling van executieve functies. Tijdens dit traject onderzoeken we hoe deze factoren samenhangen met de digitale en analoge thuisomgeving, en de verwachtingen van ouders.

Nick van Hummel is PhD-student op deelproject 3.2 ‘Children and Identity Development’.

nick.vanhummel@ru.nl

3.2 Identiteitsontwikkeling

Dit PhD traject richt zich op de identiteitsontwikkeling van kinderen van vijf tot zeven jaar. In deze leeftijd gaan kinderen van de kleuterschool naar groep 3. Met andere woorden: ze gaan van een meer informele naar een meer formele schoolomgeving. Zo gaan ze bijvoorbeeld leren lezen en leren rekenen. De focus van dit onderzoek ligt bij het begrijpen op welke manier digitale media een rol spelen bij de identiteitsontwikkeling van kinderen in deze overgangsfase. Daarbij kijken we ook naar de rol van ouders en andere (professionele) opvoeders. Maar bijvoorbeeld ook naar de rol die (fictieve) mediafiguren kunnen hebben in dit proces.

Els Goetschalckx is PhD-student op deelproject 3.3 ‘Children and Social Development’.

e.d.s.goetschalckx@iclon.leidenuniv.nl

3.3 Sociale ontwikkeling

Binnen dit PhD-traject kijken wij naar de invloed van digitale media op de sociale ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsgroep van vijf tot en met zeven jaar. De focus ligt op het begrijpen van hoe jonge kinderen digitale media gebruiken en welke gevolgen dit heeft voor hun sociale ontwikkeling. We zijn hierbij vooral nieuwsgierig naar de impact op de verschillende sociale vaardigheden die nodig zijn voor het tot stand brengen van goede sociale interacties, zoals communicatie, samenwerking, empathie en het oplossen van sociale problemen. 

Een interessant aspect van ons onderzoek is de rol van ouders/opvoeders en leerkrachten. Er is nog veel te ontdekken over hoe zij het mediagebruik van jonge kinderen kunnen ondersteunen. Samen met kinderen, ouders/opvoeders en leerkrachten gaan we daarom op zoek naar effectieve manieren om kinderen te begeleiden bij het omgaan met digitale media in relatie tot hun sociale ontwikkeling, zowel op school als thuis.