ManagementLiesbeth Kester is werkpakketleider.

Contact:
jedi@uu.nl

WP1: Management

Werkpakket één richt zich op het ondersteunen van het project in de breedste zin. Hieronder vallen het monitoren van het project en de implementatie daarvan, de vooruitgang (risicomanagement), de werving – in samenwerking met de partners-, het organiseren van vergaderingen en evenementen en het ondersteuenen van de adviesraad alsmede de onderzoeksraad en de raad van toezicht.