Jongeren

Ron Scholte is werkpakketleider.

ron.scholte@ru.nl

WP4: Gevorderde digitalisering bij jongeren

Digitale media zijn niet meer weg te denken in het leven van (jonge) adolescenten. Zij blijven voortdurend met elkaar in contact en zijn het beste op de hoogte van de laatste trends. Aangezien adolescenten digitale media gedurende de hele dag in verschillende contexten gebruiken is het vanzelfsprekend dat digitale media inmiddels invloed zullen hebben op de ontwikkeling van adolescenten. 

Wij willen dan ook onderzoeken hoe digitale media de ontwikkeling van adolescenten beïnvloedt. We richten ons op de periode vanaf de brugklas, omdat jongeren in deze fase veel ontwikkelingen doormaken waarop het medialandschap een grote impact kan uitoefenen. Aangezien steeds meer onderzoek aantoont dat het gebruik van digitale media niet alleen risico’s met zich meebrengt, maar er ook positieve kanten aan zitten, willen wij zowel de negatieve als positieve aspecten onderzoeken. Wij kijken hiervoor naar drie onderdelen: cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en identiteitsontwikkeling, waarbij we ons zullen richten op de verschillende contexten (thuis, school, etc.) en op individuele verschillen.

Anna van Doorn is PhD-student op deelproject 4.1 ‘Adolescents and Cognitive Development’.

a.m.c.vandoorn@uu.nl

4.1 Cognitieve ontwikkeling
Dit PhD-traject, gericht op de cognitieve ontwikkeling, focust zich voornamelijk op executieve functies zoals het werkgeheugen (hoe kun je informatie bewerken en onthouden) en inhibitie (de mate van prikkelonderdrukking), academische prestaties (cijfers), en begrijpend lezen. Wij willen weten hoe digitale media deze factoren van de cognitieve ontwikkeling beïnvloeden, en wat risico- en beschermende factoren zijn.

Sanne Ronda is PhD-student op deelproject 4.2 ‘Adolescents and Identity Development’.

sanne.ronda@maastrichtuniversity.nl

4.2 Identiteitsontwikkeling

Het PhD traject gericht op identiteit focust zich op het zelfbeeld, zelfconcept en lichaamsbeeld. Het maken van vergelijkingen tussen jongeren onderling heeft een grote invloed op hun ik-gevoel. Hierdoor komen vragen bovendrijven over bijvoorbeeld het zelfbeeld of zelfconcept (gedachten en oordelen over jezelf) en het lichaamsbeeld (eigen beeld van je uiterlijk). Dit heeft ook uitwerking op het zelfvertrouwen en mentale gezondheid van jonge adolescenten. Wij willen onderzoeken hoe deze onderwerpen zich verhouden tot het gebruik van digitale media.

Thirsa Stolk is PhD-student op deelproject 4.3 ‘Adolescents and Social Development’.

thirsa.stolk@ru.nl

4.3 Sociale ontwikkeling

Het PhD-traject gericht op de sociale ontwikkeling focust zich voornamelijk op de contacten die jonge adolescenten online hebben en wat ze zien als ze digitale media gebruiken. Door hier onderzoek naar te doen willen wij erachter komen wat de invloed is van digitale media op de relaties en het gedrag van jonge adolescenten, en welke rol bepaalde sociale vaardigheden (empathie, het aangaan van interacties, emotie regulatie) hierbij spelen.