DataverzamelingCarla Haelermans is werkpakketleider.

carla.haelermans@maastrichtuniversity.nl


WP2: Longitudinale dataverzameling

Werkpakket twee ontwikkelt gevalideerde meetinstrumenten voor de longitudinale dataverzameling. Het is in feite het overkoepelende werkpakket dat de dataverzameling van werkpakket drie (beginnende digitalisering bij kinderen), werkpakket vier (gevorderde digitalisering bij jongeren) en vijf (het medialandschap en kansengelijkheid) aanstuurt voor de dataverzameling