Praktijk en kennisbenutting

Anneke Smits is werkpakketleider van WP6.

aeh.smits@windesheim.nl

Linda van den Bergh is werkpakketleider van WP7.

l.vandenbergh@fontys.nl

WP6: Praktijk
WP7: Kennisbenutting

Wat doet het gebruik van digitale media met de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Welke kansen biedt het en welke uitdagingen brengt het met zich mee? Zijn deze kansen en uitdagingen verschillend voor verschillende groepen kinderen en jongeren? Hoe kunnen ouders en professionals ervoor zorgen dat mediagebruik de ontwikkeling positief be├»nvloedt en dat negatieve invloeden geminimaliseerd worden? Uiterst actuele vragen in onze wereld vol digitale media. Het JEDi-project wil hier antwoorden op geven, niet alleen voor wetenschappers, maar juist ook voor ouders, kinderen, jongeren, leraren, jongerenwerkers en alle anderen die met kinderen en jongeren werken. Ons doel is om inzichten, werkwijzen en praktische handvatten te bieden die de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen versterken en die bijdragen aan kansengelijkheid. 

De werkpakketten 6 en 7 zorgen ervoor dat onderzoekers erover nadenken hoe hun werk de praktijk verder kan helpen. En ook dat ze hun ontdekkingen delen met iedereen, niet alleen met andere wetenschappers. Dit doen we onder andere door met mensen uit de praktijk, waaronder de adviesraad, na te denken over de vragen die zij willen inbrengen en hen om feedback te vragen in alle fasen van het onderzoek. Ook doen we dit door met hen steeds weer na te denken over de praktijkgerichtheid van de plannen van de onderzoekers. Daarnaast stimuleren we onderzoekers om hun uitkomsten te publiceren voor jongeren, voor ouders en voor mensen die met kinderen en jongeren werken, zodat zij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de uitkomsten van onderzoek die voor hen belangrijk zijn.