Over JEDi

Kinderen en jeugd ontkomen tegenwoordig niet meer aan digitale media in het medialandschap waarin ze zich, in verschillende contexten bevinden. Ten tijde van de COVID19-pandemie is echter gebleken dat er geen gelijke kansen waren voor alle kinderen en jeugd (K&J) om digitale media te gebruiken. Zo zijn er niet alleen verschillen in de toegankelijkheid van digitale media, maar ook is er ongelijkheid in motivatie en/of vaardigheden om deze te gebruiken, gebrek aan ondersteuning van de omgeving (door bijvoorbeeld ouders, docenten of leeftijdsgenoten).

Het begrijpen van mechanismen in K&J’s digitale mediagebruik, gerelateerd aan hun ontwikkeling, helpt hen en belangrijke personen in hun omgeving om ongelijkheid te verminderen op basis van op feiten gebaseerde informatie. Een beter begrip van deze factoren is in het bijzonder belangrijk gedurende transitieperioden (bijvoorbeeld van de peuterspeelzaal naar de basisschool of in de onderbouwjaren op de middelbare school). Gedurende deze perioden kunnen afwijkingen in de ontwikkeling een sterke invloed hebben op de kansen van kinderen en jeugd.

Ons doel is om wetenschappers, ouders, professionals en kinderen/jeugd duidelijk te maken welke mechanismen invloed hebben op de relatie van K&J’s digitale mediagebruik, hun ontwikkeling en hun kansen. Daarnaast willen we vaardigheden en gereedschappen ontwikkelen die een positieve impact van K&J’s digitale mediagebruik, ontwikkeling en kansengelijkheid ondersteunen.

We nemen de volledige doorsnede van het medialandschap mee bij het bestuderen van de impact van digitale media op de ontwikkeling en kansengelijkheid. Vanuit een longitudinaal perspectief, op cognitief, sociaal en identiteitsniveau, onderzoeken we met behulp van longitudinale studies in combinatie met experimentele- of ESM-studies de invloed die digitale media heeft op het dagelijks lezen van jongvolwassenen en hoe sleutelfiguren, achtergrond en individuele ontvankelijkheid een rol spelen in de ontwikkeling om zo uiteindelijk interventies en tools voor de praktijk te kunnen ontwikkelen.