Simone van der Hof

In gesprek met Simone van der Hof, hoogleraar Recht en Digitale Technologie bij het Centrum voor Recht en Digitale Technologie.

Relevante expertise en werkzaamheden
Simone is werkzaam als hoogleraar Recht en Digitale Technologie bij het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw) en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metaju-ridica aan de Faculteit rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Simone onderzoekt de dynamische interactie tussen recht en technologie. Enerzijds biedt het recht kaders voor technologie en het gebruik ervan. Anderzijds werkt ze vanuit het perspectief dat zowel het recht als digitale technologie een sturend effect heeft op het gedrag van de gebruikers van digitale technologie. Simones specifieke expertise is kinderrechten en digitale technologie. 

Waarom doe jij / doet je organisatie mee aan het project?  
Simone is geïnteresseerd in het project vanuit een wetenschappelijk perspectief. Digitale inclusie is een onderdeel van het project, dat raakt aan kinderrechten. Eén van de belangrijkste rechten is bijvoorbeeld het recht op non-discriminatie. Maar ook het belang van het kind is een belangrijk recht waar rekening mee moeten worden gehouden: wat draagt bij aan het welzijn van kinderen? Simone doet naast wetenschappelijke studies ook impactprojecten, zoals de Code voor Kinderrechten. Ze wilgraag expertise en inzichten uit eigen onderzoeksprojecten en haar netwerk inbrengen in het project.  

Wat hoop je / hoopt de organisatie te bereiken? 
Simone is geïnteresseerd in de bevindingen van het sociaalwetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt in het project. Ze hoopt dat de resultaten bijdragen aan haar onderzoek naar kinderrechten. Daarnaast wil ze graag een bijdrage leveren aan het onderzoek vanuit het perspectief van de kinderrechten, waaronder ook het recht op inclusief onderwijs aan kinderen.  

Wie zijn jouw samenwerkingspartners in het veld? Wie zijn jullie stakeholders? 
Belanghebbenden zijn in eerste instantie collega-wetenschappers en studenten. Simone geeft vakken over kinderrechten en digitale technologie in drie verschillende masters aan de Universiteit Leiden. Er is ook overlap in de partners die al zijn aangesloten bij het consortium van het onderzoeksprogramma.

Welk type output is voor jou (jouw organisatie / werkveld) wenselijk en bruikbaar? 
Naast wetenschappelijke publicaties en contacten zijn vanuit de impactprojecten (vertaling van eerder onderzoek naar de praktijk) contacten in de praktijk en praktische voorbeelden van instrumenten en hulpmiddelen relevante opbrengsten van de samenwerking.