Ron Scholte

Instelling: Radboud Universiteit

Rol binnen het project: projectleider WP4, promotor deelproject 4.2 en 4.3

Onderzoeksgebied
Sociale invloeden op het gedrag en welbevinden van kinderen en jongeren

Drijfveren
Digitale media, en met name social media, spelen een niet te onderschatten rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoewel we dit om ons heen zien, is er verrassend weinig wetenschappelijk onderzoek dat adequaat in kaart brengt hoe deze media invloed heeft op het leven van kinderen en jongeren. Iets over jezelf: ik ben hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Daarnaast ben ik opleidingsdirecteur van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Het zwaartepunt  van mijn onderzoek, dat vaak praktijk georiënteerd is, richt zich op de vraag hoe ouders en leeftijdsgenoten het functioneren van kinderen en jongeren beïnvloeden. Bovendien ben ik erg geïnteresseerd in de effecten van de hulpverlening op het leven van jongeren.\\