Raymond Tippe

In gesprek met Raymond Trippe, beleidsmedewerker Onderwijs Kwaliteit & Innovatie.

Korte schets van de organisatie 
Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in Den Haag. Lucas Onderwijs heeft 87 scholen met in totaal ruim 38.000 leerlingen. De scholen zijn divers wat betreft schoolconcept, populatie en ligging. De scholen werken autonoom, binnen centrale kaders over bijvoorbeeld het gebruikte leerlingvolgsysteem en gelijke ICT voorzieningen. Lucas Onderwijs werkt vanuit de visie ieder kind het best denkbare onderwijs te bieden, zodat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke wereldburger. De kernwaarden zijn compassie, verbinding, respectvol, duurzaam en bezieling
Lucas Onderwijs is een lerende organisatie, er is samenwerking op directieniveau en voor professionalisering is er de Lucasacademie. Specialisten werken met elkaar samen aan onderwijsontwikkeling in netwerken voor po, vo of in gemengde netwerken zoals voor doorlopende leerlingen en advisering. Wil je meer lezen over Lucas Onderwijs, klik hier

Waarom doet je organisatie mee aan het project? 
Binnen het koersthema Toekomstgericht onderwijs zijn ‘ICT en onderwijs’ en ‘digitale geletterdheid’ belangrijke thema’s waarop Lucas Onderwijs zich wil doorontwikkelen. Daarnaast staat het thema kansengelijkheid hoog op de agenda van Lucas Onderwijs. In de huidige maatschappij wordt digitalisering en medialisering alsmaar sterker, ook in relatie tot burgerschap. Hoe verhoud je je daartoe? Zowel voor de professionals als de leerlingen is digitale geletterdheid essentieel. Lucas Onderwijs wil vooral meer weten over hoe kinderen en jongeren media meer kunnen inzetten, ervan kunnen profiteren en dus niet alleen aandacht hebben voor veiligheid en bescherming. Professionals moeten hiervoor beter toegerust worden, vooral omdat het gebruik van media nu zo anders is dan toen zij zelf jonger waren. Iedereen weet hoe je een kind kunt leren fietsen, we kunnen het zelf ook allemaal, maar dat ligt heel anders bij digitale geletterdheid. 

Wat hoopt de organisatie te bereiken?
Lucas Onderwijs is geholpen met leesbare, toegankelijke stukken en producten die aansluiten bij de praktijk en de taal van de leerkracht of docent. Een advies voor methodemakers, waardoor zij onderbouwd ondersteund worden bij het integreren van de ontwikkeling van digitale geletterdheid in de lessen zou mooi zijn. Ook praktische informatie en adviezen voor ouders, over hoe zij hun kind kunnen begeleiden bij mediagebruik, zouden welkom zijn.

Wie zijn jullie samenwerkingspartners en/of stakeholders?
Naast de leerkrachten / docenten, leerlingen en ouders, zijn de collega’s van de kinderopvang belangrijke samenwerkingspartners. Nog lang niet iedere opvangorganisatie heeft een beleid over het gebruik van media door kinderen. Daarnaast is er samenwerking met bibliotheken en wijkcentra. Het project zou inhoudelijk kunnen bijdragen aan een integrale visie en aanpak. Er zou ook speciale aandacht mogen zijn voor kinderen, jongeren en ouders die nieuw in Nederland zijn. Er is een enorme groei van internationale schakelklassen en taalklassen. Hoe kunnen zij profiteren van media voor hun ontwikkeling en hoe kunnen de professionals hen hierbij begeleiden?

Welk type output is voor jouw organisatie wenselijk en bruikbaar?
Het belangrijkst is dat er leesbare, toegankelijke stukken en/of producten komen, die in de praktijk goed begrepen en gebruikt kunnen worden. Hierbij zou de nadruk moeten liggen op het positieve; hoe kan de meerwaarde van media optimaal gebruikt en ingezet worden.