Nick van Hummel

Instelling: Radboud Universiteit

Rol binnen het project: PhD-kandidaat bij deelproject 3.2.

Onderzoeksgebied: 
Tijdens mijn traject richt ik me op de relatie tussen de identiteitsontwikkeling van kinderen tussen de 5 en 7 én de rol van digitale media hierbij.

Drijfveren:

Er is bijna dagelijks wel journalistiek nieuws over (sociale) mediagebruik én kinderen. Dat nieuws gaat vaak over de negatieve effecten van media en specifieker: over grote incidenten. Naar mijn idee mist vaak het meer genuanceerde beeld over de rol van digitale media bij de ontwikkeling van kinderen. De effecten van media zijn niet zwart-wit. Elk kind is anders, alle media zijn anders en alle contexten zijn anders. 
Ik hoop met dit onderzoek een kleine bijdrage te leveren aan een genuanceerder beeld van de rol van digitale media én zo ouders en (professionele) opvoeders betere handvatten te geven om kinderen beter te begeleiden bij hun mediaontwikkeling.

Iets over jezelf?
Ik heb een achtergrond in de mediawetenschap en pedagogiek. Daarbij ben ik altijd geïnteresseerd geweest in media-uitingen voor kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan kinderboeken, en jeugdtheater- en televisie. Door mijn achtergrond ben ik daarnaast vaak geneigd om iets in een bredere context te plaatsen. Zo is ons zorgen maken over ‘de jeugd’ of de negatieve effecten van technologie niet per se nieuw. Dat doen we echt al heel lang. Vanaf de periode waarin het schrift werd geïntroduceerd als nieuwe ‘technologie’ tot de populairiteit van heavy metal in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Dit perspectief probeer ik altijd mee te nemen in mijn werk én hopelijk ook tijdens dit project.
Oh en ik ben een groot Star Wars-fan. Dus een project dat je met een engelse tongval kan uitspreken als dé ridderorde uit de franchise, is mij natuurlijk op het lijf geschreven.