Nadira Saab

Instelling: Universiteit Leiden

Rol binnen het project: Hoogleraar & Promotor

Onderzoeksgebied: 
Mijn onderzoeksinteresses zijn technologie in het onderwijs, inclusiviteit en diversiteit, samenwerkend leren en professionalisering van leraren.


Trefwoorden: Technology enhanced education, collaborative learning, inclusive and diverse education, professionalization of teachers. 

Drijfveren
Media en technologie zijn nuttig en kunnen leuk zijn, maar het gebruik ervan kan ook nadelen hebben. Mijn doel is onderzoeken wat de effecten van dit gebruik zijn op de ontwikkeling van kinderen zodat ouders, school en maatschappij hier rekening mee kunnen houden en op effectieve wijze technologie kunnen inzetten om de ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen te bevorderen.

Over mezelf
Ik ben hoogleraar Onderwijskunde bij het ICLON, het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing van de Universiteit Leiden. Tot voor kort werkte ik aanvullend als Strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet, waar ik onder andere zorg droeg voor de ontwikkeling en uitvoering van verschillende monitoren die de stand van zaken van digitalisering in het onderwijs onderzochten, zoals de Monitor Hybride onderwijs en de MYRA, Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs. Ik ben projectleider van de Kenniswerkplaats Diversiteit waarin samen met de onderwijspraktijk en onderzoekers kennis wordt geconstrueerd over omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs. Daarnaast ben ik voorzitter van de Divisie Leren en Instructie van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en lid van de Wetenschappelijke Raad Netwerk Mediawijsheid. Ook ben ik lid van de Raad van adviseurs van ProDemos. Ik werk met verschillende onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties aan diverse nationale en internationale (onderzoeks)projecten.