Moniek Schaars

Instelling: Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen

Rol binnen het project: Onderzoeker

Onderzoeksgebied: Deelproject ‘Digital media use and equal opportunities’. In het Post-doc team bestuderen we in hoeverre ongelijkheid in digitale mediagebruik gerelateerd is aan de cognitieve, identiteits-, en sociale ontwikkeling van jonge kinderen en vroege adolescenten. We onderzoeken dit vanuit een multivariaat perspectief met oog voor achtergrond van de lerende en de context waarin wordt geleerd.

Trefwoorden: Leen en ontwikkeling; Individuele variatie; Taal en cognitie; Geletterdheid; Primair onderwijs; Longitudinal Structural Equation Modelling; Latent Profile Analysis

Drijfveren
Leerprocessen en ontwikkeling moeten worden beschouwd met oog voor de individuele variatie tussen lerenden en hun leeromgevingen. Alleen zo kan recht worden gedaan aan de complexiteit van de leerprocessen. Alleen zo leren we daadwerkelijk over de mechanismen achter ontwikkeling en leren, en de variatie die daarin bestaat. Alleen zo kunnen we leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling. 
Dit veelomvattende interdisciplinaire en longitudinale project biedt ons die gelegenheid. Ik vind dat prachtig.

Over mijzelf
In Nijmegen studeerde ik Taalwetenschap met een specifieke focus op taal en cognitie. Mijn promotieonderzoek aan het Behavioural Science Institute Nijmegen richtte zich op de cognitieve en linguïstische variatie in leesontwikkeling. Als Universitair docent Onderwijswetenschappen en ALPO aan de Universiteit Utrecht combineer ik mijn interesse voor leren, onderwijs, en onderzoek.
In dit project ga ik waarschijnlijk verbaasd staan over hoe groot en weids het multimedialandschap is. Mooi, want ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe landschappen. Laten we samen pionieren.