Linda van den Bergh

Instelling: Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Rol binnen het project: Verbinder onderzoek en praktijk (werkpakket 6 en 7), copromotor.

Onderzoeksgebied: Ik ben als lector ‘Waarderen van Diversiteit’ gericht op de opleiding en professionalisering van onderwijsprofessionals op het gebied van diversiteit. De rol van onderwijs in kansen(on)gelijkheid en inclusie is hierin mijn belangrijkste focus.

Drijfveren
Lectoraten zijn opgericht om meer en betere bruggen te bouwen tussen onderzoek en praktijk. Het verbeteren van de onderwijskwaliteit door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, waarbij wetenschappelijke inzichten worden benut is hiervoor cruciaal. Dit is waar we naar streven in dit project. Daarnaast is de prangende vraag hoe we mediagebruik kunnen sturen en benutten, zodat het een positieve bijdrage levert aan de brede ontwikkeling van leerlingen een belangrijke drijfveer om bij te dragen aan dit project.