Helen Vossen

Instelling: Universiteit Utrecht

Rol binnen het project: onderzoeker

Onderzoeksgebied: Deelproject ‘Advanced digitalization in early adolescents – cognitive development and digital media use’
In dit PhD-project bestuderen we de relatie van het mediagebruik van adolescenten in het cross-contextuele medialandschap en de cognitieve ontwikkeling. We richten ons op twee aspecten van de cognitieve ontwikkeling: executieve functie (bijv. cognitieve controle, zelfregulatie, werkgeheugen) en academische prestatie (d.w.z. prestatie-uitkomsten in intellectuele domeinen die op school worden onderwezen). Daarnaast nemen we ook belangrijke personen in verschillende contexten zoals ouders, leraren en leeftijdsgenoten mee in dit onderzoek. 

Drijfveren
Digitale media heeft een enorme potentie maar uiteraard ook risico’s. Mijn drijfveer is om ouders, leerkrachten en kinderenkunnen helpen bij het optimaal benutten van de kansen van digitale media en het vermijden van de risico’s. 

Over mijzelf
Ik heb neuropsychologie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Daar ben ik ook gepromoveerd op onderzoek naar de corticale verwerking van pijn. Vervolgens heb ik een discipline switch gemaakt en ben als post-doc gaan werken bij communicatiewetenschap aan de UvA. Daar werkte ik aan een groot onderzoek naar de invloed van tv, games en sociale media op het gedrag van kinderen en adolescenten. Sinds 2015 ben ik werkzaam als Universitair Docent pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik doe onderzoek naar de invloed van sociale media op het welzijn van jongeren de rol die ouders daar in spelen.