Hanneke Scholten

Instelling: Universiteit Twente

Rol binnen het project: Onderzoeker & co-promotor

Onderzoeksgebied: Deelproject ‘Digital media use and equal opportunities’
In dit PhD project ontwikkelen we een onderzoekstool die tijdens de grote longitudinale studies ingezet kan worden om het medialandschap van kinderen en jongeren in kaart te brengen. Daarnaast richten we ons op factoren die tot gelijke of ongelijke kansen kunnen leiden voor deze kinderen en jongeren en hoe die de toegang en het gebruik van het medialandschap kunnen beïnvloeden. Tot slot zijn we ook geïnteresseerd in de invloed van zowel de (on)gelijkheidsfactoren en de toegang en het gebruik van het medialandschap op de sociale-, identiteits- en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Trefwoorden: games, mentale gezondheid en welzijn, jongeren, digitaal mediagebruik, identiteitsontwikkeling, design thinking, participatory research

Drijfveren
Jongeren leven in een tijd waarin hun offline en online werelden naadloos in elkaar overlopen en met elkaar interacteren in een hybride ecosysteem. Dit hybride ecosysteem is complex en nog niet goed in kaart gebracht en doorgrond. Ik ben gedreven om uit te zoeken hoe die leefwereld van jongeren er precies uitziet en hoe we hen de tools kunnen aanreiken om zich bewust te worden van de effecten van dit hybride ecosysteem en ze te helpen reflecteren op de positieve en negatieve kanten ervan. 

Over mezelf
Ik ben universitair docent aan de Universiteit Twente, en co-directeur van het Games for Emotional and Mental Health (GEMH) lab. Tijdens mijn promotieproject aan de Radboud Universiteit, ontwierp en testte ik een game om jongeren te helpen stoppen met roken. In dit project werkte ik samen met game designers en jongeren en gebruikte ik verschillende methoden, zoals participatory design, en tekstuele analyses. Daarnaast heb ik me tijdens mijn promotie en de jaren daarna beziggehouden met het bouwen van een raamwerk om zowel evidence-based als engaging interventies te ontwerpen voor jongeren om hun mentale gezondheid te verbeteren. In mijn huidige functie aan de Universiteit Twente ben ik gedreven om interdisciplinaire samenwerkingen op te bouwen waarmee digitale ervaringen en producten kunnen worden ontwikkeld die waarde hebben voor jongeren en die hun welzijn verbeteren. Bovendien streef ik ernaar om wetenschappelijk bewezen producten te implementeren zodat jongeren deze ook daadwerkelijk kunnen gebruiken om zich beter te gaan voelen. Ik ben een uitgesproken voorstander van de mogelijke impact van interactieve media op de emotionele en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, zonder daarbij de potentieel negatieve effecten uit het oog te verliezen. Ik spreek hier veel over tijdens presentaties en workshops voor een publiek met verschillende achtergronden, waaronder de wetenschappelijke gemeenschap, ouders, jongeren, docenten, designers en psychologen.