Ewa Miedzobrodzka

Naam: Ewa Miedzobrodzka

Instelling: Universiteit Utrecht 

Rol binnen het project: Postdoc binnen het project 5.2: ‘Digital media use and equal opportunities’. 

Onderzoeksgebied: 
Het doel van dit project is om de relaties tussen het digitale mediagebruik van kinderen en jongeren in het medialandschap, hun ontwikkeling en de gelijkheid van kansen te onderzoeken. Het voorgestelde project is van zeer groot maatschappelijk belang, vooral in de post-pandemische en ontwikkelingscontext: de COVID-19 pandemie heeft alle subtiele effecten van digitaal mediagebruik op kinderen en jongeren uitvergroot die reeds vóór de pandemie konden worden waargenomen.

Bovendien,  kan de omgeving (ouders, peers, leraars) van kinderen en jongeren een belangrijke rol spelen bij het matigen van mediagebruik (effecten). Zo kunnen peers een verhoogd mediagebruik stimuleren (bijv. een nieuw videospel spelen, een nieuwe serie kijken, een nieuw socialemediaprofiel volgen), terwijl ouders grenzen kunnen stellen aan dergelijk digitaal mediagebruik.

Hoewel alle mogelijke relaties die ik in dit project ga bestuderen zeer complex zijn, vind ik ze werkelijk fascinerend en kijk ik uit naar dit onderzoek. De resultaten van dit project kunnen ons helpen begrijpen welke kinderen en adolescenten bijzonder gevoelig kunnen zijn voor de positieve of negatieve effecten van digitaal mediagebruik op hun ontwikkeling.

Over mezelf
Ik ben mediapsycholoog, met een specifieke focus op de effecten van digitaal mediagebruik (sociale media, videogames, VR) op jongeren. In mijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam heb ik onderzocht hoe blootstelling aan gewelddadige videogames de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van jongeren kan beïnvloeden. In mijn studie heb ik gedrags- en neuroimagining (ERP) methoden toegepast. Ik heb een passie voor wetenschapscommunicatie en open science.

Meer informatiehttps://www.uu.nl/staff/EJMiedzobrodzka