Els Goetschalckx

Instelling: ICLON, Universiteit Leiden

Rol binnen het project: Onderzoeker (PhD-kandidaat) bij deelproject 3.3 “Children’s digital media use and their social development”

Onderzoeksgebied: In dit project willen we onderzoeken welke invloed het gebruik van digitale media heeft op de sociale ontwikkeling van kinderen. 
Ons uiteindelijke doel is om door middel van onderzoek, bewustwording, en de ontwikkeling van tools een positieve impact te creëren van digitaal mediagebruik op de sociale ontwikkeling van kinderen, alsook gelijke kansen te waarborgen. Een grondig inzicht in de rol van belangrijke personen, zoals ouders en opvoeders, is essentieel in dit proces.

Drijfveren
Door regelmatig in contact te komen met kinderen en jongeren uit diverse achtergronden ben ik goed op de hoogte van wat er in hun leefwereld speelt en van de uitdagingen waarmee zij te maken krijgen. Ik ben mij er daarom sterk van bewust dat het gebruik van digitale media zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op de sociale ontwikkeling. Mijn doel is bijgevolg inzicht te verwerven in de mechanismen die hierbij een rol spelen, zodat we kinderen en belangrijke personen in hun omgeving, zoals ouders en leraren, kunnen helpen op een wetenschappelijk onderbouwde manier met deze media om te gaan.

Iets over jezelf
Ik ben mijn academische traject begonnen met een bachelor in het onderwijs in België, waar ik al snel gefascineerd raakte door de diverse manieren waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit leidde tot mijn besluit om de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit te volgen, wat mij waardevolle inzichten heeft opgeleverd over verschillende aspecten van het pedagogische landschap. Gedreven door mijn passie voor onderzoek en de wens om bij te dragen aan de (sociale) ontwikkeling van kinderen, heb ik er vervolgens voor gekozen om dit PhD-traject te starten.