Eddie Denessen

Instelling:  Radboud Universiteit

Rol binnen het project: projectleider WP5, promotor projecten 3.2, 3.3, 5.1 en betrokken bij postdoc project 5.2

Onderzoeksgebied: onderwijs en sociale ongelijkheid, leraarverwachtingen, differentiatie, ouderbetrokkenheid.

Drijfveren
Dit project raakt de kern van maatschappelijke ongelijkheid, een van de grootste maatschappelijke problemen. Zowel de toegankelijkheid als het gebruik van media door kinderen en jongeren binnen en buiten de context van de school kunnen hun onderwijskansen aanzienlijk beperken of vergroten. Ik draag met dit project graag bij aan inzichten in deze mechanismen en ideeën over het verminderen van kansenongelijkheid.

Iets over jezelf?
Ik ben hoogleraar Onderwijs en Sociale Ongelijkheid in het onderwijs aan de Radboud Universiteit. In mijn onderzoek werk ik veel met maatschappelijke partners aan meer kansengelijkheid in het onderwijs. Ik ben lid van de expertgroep van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW en voorzitter van de begeleidingscommissie van het R&D-programma onderwijsachterstanden. Met collega’s van de UvA en de RU werken we aan lokale aanpakken voor gelijke kansen in het project Koersen op Kansengelijkheid.