Carla Haelermans

Instelling: Maastricht University

Rol binnen het project: Hoogleraar & Promotor

Onderzoeksgebied: Mijn onderzoeksinteresses zijn vooral onderwijseconomie, arbeidsmarkteconomie, technologie in het onderwijs en ongelijkheid in het onderwijs.Ik heb veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onderwijstechnologie, ouderbetrokkenheid hierin, ongelijkheid in het onderwijs, met name door COVID-19, efficiëntie van het onderwijs en de effectiviteit van onderwijs en arbeidsmarktbeleid. 

Trefwoorden: Economics of Education,  Educational Technology, AI in Education, Human Capital Development, Inequality in Education, Effect Studies in Education

Drijfveren
Het onderwijs gelijker maken voor leerlingen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is vanwege hun achtergrond en thuissituatie. 

Over mezelf
Ik ben hoogleraar onderwijseconomie bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) bij de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht. Daarnaast ben ik nationaal coördinator van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) voor het NRO, en ben ik een van de hoogleraren van het wetenschappelijk team van het Nationaal OnderwijsLab AI (NOLAI). Mijn onderzoek focust op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, vooral in het primair en voortgezet onderwijs, op technologie in het onderwijs en op ongelijkheid. Ook deed ik veel onderzoek naar leervertragingen door COVID-19 in het basisonderwijs.