Barbara Belfi

Instelling: Universiteit Maasricht

Rollen binnen het project: Onderzoek en co-promotor bij deelproject 4.2: “Adolescents digital media use and their identity development”

Onderzoeksgebied: 
Mijn onderzoek richt zich op het voorzien van kinderen en jongeren in het onderwijs van de essentiële vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol om te gaan met de complexe realiteit van het moderne leven. Dit omvat de omgang met digitale media en het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld, aspecten die we verder uitdiepen in deelproject 4.2. In dit onderdeel bestuderen we specifiek de ingewikkelde interactie tussen onlineactiviteiten en het zelfbeeld van jongeren. Het doel is het ontwikkelen van strategieën om hen te ondersteunen in hun omgang met de steeds digitaler wordende wereld.

Drijfveren:
In de hedendaagse wereld maken digitale media een integraal onderdeel uit van de ontwikkelingsomgeving van jongeren. Adolescenten spenderen veel tijd online, wat onvermijdelijk hun zelfperceptie beïnvloedt. Desondanks is er nog veel onduidelijkheid over de specifieke invloeden: welke facetten van het zelfbeeld worden vooral beïnvloed door digitale media? Welke jongeren zijn hier het meest gevoelig voor? En welke strategieën kunnen we bieden aan jongeren, hun ouders en scholen om de eventuele negatieve effecten van digitale media te minimaliseren en de positieve effecten te maximaliseren? Ik ben van mening dat het essentieel is om niet alleen de risico’s van digitale media bloot te leggen, maar ook de voordelen die kunnen bijdragen aan positieve ontwikkeling. Deze kennis is cruciaal om een gezond gebruik van media te bevorderen.

Iets over jezelf?
Ik ben als hoofdonderzoeker verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Mijn werk gaat over het vinden van manieren om ons onderwijs beter te maken. Ik onderzoek hoe we leerlingen en studenten kunnen in het onderwijs aan vaardigheden kunnen helpen die ze nodig hebben in het leven, zoals goed kunnen omgaan met veranderingen, creatief denken en goed met gevoelens omgaan. Het doel is om scholen plekken te maken waar je niet alleen leert voor nu, maar vaardigheden ontwikkelt voor je hele leven. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen klaar is voor de wereld van vandaag en morgen, ook als die wereld verandert.