Anneke Smits

Instelling: Hogeschool Windesheim

Rol binnen het project: Praktijkgerichtonderzoek, kennisdisseminatie, co-promotor

Onderzoeksgebieden: Digitale geletterdheid, lees- en taalontwikkeling

Drijfveren
Kinderen en jongeren zijn vaak vele uren per dag in de weer met digitale media. Welke invloed heeft dit op hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling? In hoeverre zijn zij zich hiervan bewust en zijn zij in staat om hierin bewuste keuzes te maken? Hoe kunnen we op school leerlingen helpen opvoeden tot digitale geletterdheid en digital agency? 

Over mezelf
Ik werk als lector Onderwijsinnovatie en ICT bij Windesheim. Van origine ben ik logopedist, en van daaruit nog altijd zeer betrokken bij de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Ik promoveerde in 2012 aan de universiteit van Twente op het ontwerp van een e-learning opleiding voor de Master Special Educational Needs. Ik doe binnen mijn lectoraat onderzoek naar (digitale) geletterdheid.  Ook schrijf ik samen met Erna van Koeven een blog voor het werkveld (Geletterdheid en Schoolsucces).