Alexander van Deursen

Instelling: Universiteit Twente

Rol binnen het project: Hoogleraar & Promotor

Onderzoeksgebied: De gezamenlijke noemer van mijn onderzoekslijnen is digitale ongelijkheid, hét concept dat de beperkingen van onze moderne informatie- en netwerksamenleving blootlegt. Een eerste lijn gaat over ongelijkheid in relatie tot internet (raadplegen en gebruiken van online informatie, online communicatie en het delen en produceren van inhoud), onder de bevolking en op het werk, een tweede lijn over ongelijkheid in gebruik van AI-toepassingen en het Internet of Things, en een derde lijn over ongelijkheid in onze gemedieerde werkelijkheid.

Trefwoorden: digitale ongelijkheid, digitale inclusie, digitale vaardigheden, sociale implicaties van technologie.

Drijfveren
Begrijpen waarom vele mensen niet mee kunnen met digitale ontwikkelingen en ze ondersteunen bij het behalen van positieve uitkomsten en beschermen tegen de gevaren van technologie.

Over mezelf
Hoogleraar Communicatiewetenschap met een leerstoel Digitale Ongelijkheid aan de Universiteit Twente. Daarnaast voorzitter van de vakgroep Communicatiewetenschap en trekker van het Centrum voor Digitale Inclusie. Dit centrum richt zich op het identificeren en verklaren van digitale inclusie mechanismen, op het in kaart brengen van de voordelen en risico’s van technologie, op het identificeren van groepen die dreigen buiten de boot te vallen, op het formuleren van beleidsmaatregelen en interventies, en op het evalueren van best practices. Gastposities aan de London School of Economics and Political Science en aan Arizona State University.