Blogs

De positieve en negatieve kanten van digitaal mediagebruik onder jongeren in vogelvlucht

Door Sanne Ronda, PhD-student op project 4.2

Jongeren brengen meer en meer tijd online door. Ouders, docenten en jeugdproessionals maken zich zorgen en daarom wordt er onderzoek gedaan naar het digitale mediagebruik van jongeren. Zijn de zorgen terecht? Er is steeds meer informatie beschikbaar, maar de conclusies zijn niet altijd even ‘straight forward’. In deze blog nemen we je in vogelvlucht mee in een aantal positieve en negatieve kanten van digitaal mediagebruik!

Laten we beginnen met een aantal voorbeelden van positieve kanten. Digitale media zorgen er bijvoorbeeld voor dat jongeren hun sociale contacten buiten school goed kunnen onderhouden. Vooral voor jongeren die het lastig vinden om gesprekken aan te gaan met nieuwe mensen, bieden sociale media een omgeving waarin dit makkelijker is.  

Verder kunnen jongeren ook online hun creativiteit kwijt. Dit gebeurt al veel op TikTok waar ze hun eigen filmpjes kunnen maken en bewerken, en dansjes kunnen oefenen. Daarnaast kunnen jongeren leren zichzelf te uiten en hun meningen delen met anderen.

Er zijn ook veel leermogelijkheden online. Via apps op smartphones, zoals Duolingo, kunnen jongeren spelenderwijs een nieuwe taal leren. Bovendien zijn er op YouTube steeds meer filmpjes te vinden over onderwerpen die op school behandeld worden. Met deze extra uitleg wordt het thuis makkelijker om bijvoorbeeld die ene lastige wiskunde- of geschiedenisopdracht beter te begrijpen.

Naast deze positieve kanten zijn er ook zorgen over digitale media. Jongeren gebruiken steeds vaker en langer hun telefoon, tablet of laptop. Overmatig gebruik komt dus steeds vaker voor en verschilt tussen jongens en meisjes. Meisjes zitten vaak lang op sociale media, terwijl jongens veel tijd besteden aan online gamen. Dit heeft gevolgen voor de balans tussen tijd besteden op digitale media en tijd besteden aan andere belangrijke dingen zoals genoeg slapen, sporten of afspreken met vrienden. Verder kan het ook negatieve gevolgen hebben op de mentale gezondheid, het concentratievermogen en het zelfbeeld.

Eenduidige conclusies over het gevolg van het digitale mediagebruik van jongeren zijn nu nog niet te trekken, maar gelukkig doet JEDi daar onderzoek naar! Leer met ons mee door de website en socials in de gaten te houden!