Blogs

Kernconcepten in vragenlijsten aan kinderen

5-3-2024

Door Vere Jacobs, PhD-student op project 3.1

Wij zijn al een tijdje bezig met een belangrijk onderdeel van het JEDi project, namelijk de vragenlijsten! Voor de longitudinale studie van zowel het adolescenten- als het kindcohort ontwerpen wij vragenlijsten die we gebruiken om mediagebruik onder de loep te nemen. In deze blog lees je alles over de vragenlijst voor kinderen!

We beginnen met het benoemen van een belangrijk punt: de vragenlijst wordt niet door kinderen zelf ingevuld, maar door de ouders! Zo proberen we bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de activiteiten die ouders met hun kinderen ondernemen, die gericht zijn op mediagebruik.

Eén van de belangrijkste kernconcepten bij deze vragenlijst gaat natuurlijk om media! We zoomen in op welke apparaten worden gebruikt, waarvoor deze worden gebruikt en hoe deze worden ingezet door ouders. 

Verder kijken we naar content: wat wordt er op zo’n digitaal apparaat gedaan? Worden hier bijvoorbeeld filmpjes op bekeken, maakt een kind rekensommen? Er zijn ontzettend veel mogelijkheden! Wij willen graag inzicht krijgen hierin.

We bekijken verschillende aspecten van ontwikkeling: de cognitieve, identiteits- en sociale ontwikkeling worden in kaart gebracht met deze vragenlijst. Zo kunnen we het mediagebruik koppelen aan deze ontwikkelingen, en kunnen we bekijken of ontwikkeling hierdoor wordt beïnvloedt.

Tot slot ligt in de vragenlijst ook focus op het onderzoeken van verschillen: wat voor effect heeft een verschil in mediagebruik? Op welk gebied liggen de belangrijkste verschillen, en wat voor effect hebben deze verschillen?