Nieuws

Praktijkdag

Omdat de directe koppeling tussen onderzoek en de praktijk in het JEDi project zo belangrijk is, hebben we vanuit WP7 een praktijkdag voor de JEDI-onderzoekers georganiseerd op 1 februari.

Het wordt een dag waar volop kans is voor dialoog met onderwijs- en jeugdprofessionals, kinderen en jongeren. Jullie zullen twee scholen gaan bezoeken, een basisschool en een school voor praktijkonderwijs. We sluiten de dag af met een gesprek met professionals van de gemeente een GGD. We organiseren deze dag, zodat jullie kunnen kennismaken met de dagelijkse praktijk waarin kinderen en jongeren omgaan met digitale media en zicht krijgen op waar kinderen, jongeren, hun ouders en de professionals die met hen werken tegen aanlopen, welke kansen mediagebruik hen biedt en hoe onderwijs en professionalisering op dit gebied wordt vormgegeven. Deze ervaringen en inzichten kunnen jullie helpen om de aansluiting van jullie onderzoek op de praktijk (nog beter) te maken.